Retour
Mail Uw commentaar ...

Edam


Soms moet u inzoomen om de plaatsnaam zichtbaar te maken.
Door het afdammen van de E (midden 13 eeuw) moesten goederen worden overgeladen en werde ze tolplichtig.
Zo groeide Edam uit tot haven met scheepsbouw en haringvisserij.
In 1544 werd de uitgang naar de Zuiderzee met een sluis afgesloten.